Västerviks biodlarförening Biodling, drottningodling, honung, Västervik

21 november 2009

Allmänt om biodling (2021-09-22)

Filed under: — admin @ 20:43

På den här filmen med mycket fina närbilder berättar Patrik Waernbaum en del om nyttan med bihotell för solitärbin. https://youtu.be/tspghI8ehVU

Ympning av honung

Vi utgår från att du har 100kg nyslungad och skummad honung,

samt kristalliserad (förra årets skörd, annars köp av någon som har) honung enligt recept. (Det lättaste är att räkna med procenterna på den honung du skall ympa.)

Ympen görs på följande sätt.

Av dessa 100 kg tar du 3 kg i ett lämpligt kärl (assistent med kniv och rulle).  (100 kg x 0.03 = 3 kg dvs 3%)

Tag sedan  0.3 kg Finkristalliserad honung. (3 kg x 0.1 = 0.3 kg dvs 10% )

Anm. Siffrorna inom parantes är till för att du skall kunna anpassa ympsatsen till den mängd honung som du för tillfället har att tillgå.

 1. Rör om väl tills massan fått en jämn färg och struktur (c:a 5min). Använd en elvisp med degkrokar om det inte rör sig om en större mängd.
 2. Ställ ympen i kylen.
 3. Upprepa punkt 1 och 2 morgon och kväll i tre dagar.
 4. Efter att ympen nu stått ytterligare ca. 12timmar i kylen tar du fram den och rör om ytterligare en gång,
  rör sedan ner nyslungad honung så att du får ca. dubbelt så stor mängd.
  Rör och låt gärna ympen stå så den blir rumsvarm för lättare inblandning i den nyslungade honungen.
 5. Inblandningen görs lättast om man har någon som med jämn stråle häller ner ympen i den nyslungade honungen
  under tiden som du utan dröjsmål rör om så att ympen blir väl inblandad (borrmaskin  med färgomrörare).
 6. Låt stå tills luften stigit till ytan (1 till 2 dagar) tappa (från botten via kran) därefter på burk.
 7. Placera sedan burkarna svalt 12-14 grader.
 8. En vecka efter tappning är honungen klar.

Diskussionsunderlag från Leif Svensson

Brev från biodlarna till allmännheten juli15

Jordbruksverket om biodlingens nytta.

Ännu en aktuell artikel om biodlingens betydelse hittar man i Jordbruksverkets nyhetsbrev från 2012-04-03 under rubriken Videkissar ger bättre bihälsa.

Nya forskarrön kring orsaker till bidöd.

I Dagens Nyheter söndagen den 1 april kunde man läsa en vetenskapskrönika som refererade forskningsresultat som publicerats i den mycket väl ansedda tidskriften Science. Läs artikeln här: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/an-surrar-bina-vid-sina-kupor

Ett para dagar tidigare (DN 2012-03-30) publicerade Dagens Nyheter en artikel kring samma tema under rubriken Förgiftade bin hittar inte hem till kupan. Dagen innan publicerade SVT Vetenskap följande något utförligare artikel under rubriken Bekämpningsmedel kan ligga bakom bidöden

SVT Vetenskap har även publicerat en bakgrundsartikel som förklarar varför hoten mot bin och andra pollinerande insekter måste tas på största allvar. Stort ekonomiskt värde i pollinering.

Försöker lösa problemen med både antibiotikaresistens och bidöden

Här kan du läsa en kortare pressrapport om intressant forskning (2012-03-20). Pressmeddelande (Källa: www.forskning.se)

Hörde ni inslaget i Dagens Eko (2010-01-29)?

Det handlade om bin, biodlare och lantbrukare och hur tätt våra verksamheter är sammanlänkade. Följ länken här så kan du lyssna på inslaget eller läsa om det. Dagens Eko: http://www.sr.se/cgi-bin/gotland/nyheter/artikel.asp?Artikel=3405054

Vart flyger bina? Och vad för de med sig hem?

(Klicka på länken Dragväxter nedan så hittar du en förteckning över bra dragväxter för bin.)

Dragväxter

bi-i-samlartagen

Fransk binäring (saxat ur Dagens Nyheter 2010-01-22)

”Blommor utan bin är som bilar utan bensin, varför franska staten sår nektarbärande blommor längs landsvägarna på det att blommorna ska dra åt sig bina som i stor utsträckning lämnat bebodda trakter.”

Något för Trafikverket att ta efter när man ändå håller på och bygger om vägar med tre körfält och vajerräcken?

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress