Beställningen av biredskap (2013-05-26)

Redan tidigare har meddelats att materialet nu har kommit och finns för avhämtning hos Kalle. Ring först!

Var och en kommer att få en faktura rörande det köpta materialet, men de som beställt material skall så snart vi vet den samlade kostnaden för frakten även betala sin andel till föreningen.

Observera att rabattcheckarna måste skickas in till Biredskapsfabriken för att man skall kunna tillgodoräkna sig nybörjarrabatten.

Leave a Reply