Dags för snickericirkel! (2015-01-16)

Tisdagen den 27 januari samlas vi på Västerviks gymnasium för att i deras slöjdlokal tillverka material till våra bisamhällen. Vid den första träffen skall vi tillverka ett par hundra ramar och vid den därpå kommande träffen skall vi snickra skattlådor.

Det finns sysslor för alla krafter!

Leave a Reply