Delning av samhällen (2017- 06 -14) » IMG_7629

Janne delar ett samhälle med van hand, vilket nog bidrog till att bina höll sig lugna trots regnet.


Leave a Reply