Fler samhällen smittade! (2013-06-23)

Tyvärr har nu bitillsyningsmannen kunnat konstatera att ytterligare några samhällen varit smittade av amerikansk yngelröta i Västervik. Samhällena är nu utplånade.

Förhoppningsvis skall vi nu slippa fler fall men det finns fortfarande – och egentligen alltid – anledning att vara mycket uppmärksam. (Se tidigare rekommendationer/information.)

Leave a Reply