Aktuellt (2020-06-14) » Bi gadd

Allt demonstreras riktigt handfast. Här ser vi hur biets gadd ser ut när den pumpar ut sitt gift i Leifs fingertopp!


Leave a Reply