Aktuellt (2019-02-11) » Bi på Leifs panna

Även bina är andäktigt lyssnande när Leif förmedlar en massa bikunskap till nybörjarcirkeln. Ibland går det åt dubbla glasögon för att kunna se något i kvällssolen.


Leave a Reply