Aktuellt (2021-07-07) » IMG_0382

Kalle tar stöd mot ett av Julita biförenings samhällen. (Aktiviteten bland bina var rätt låg, men dom pustade antagligen ut efter ansträngande dagar bland fruktträdsgenbankens alla fruktträd.)


Leave a Reply