Aktuellt (2020-06-14) » IMG_20140702_190527

Längst ner på bilden kan man se den gröna lådan – låda två i yngelrummet- därefter kommer spärrgallret, skattlådan, plywoodskivan och överst den vicelösa lådan med ramen med bågsnittet!


Leave a Reply