Aktuellt (2019-02-11) » IMG_5311

Kupvågen är uppkopplad mot internet och förändringarna kan följas i olika diagram.


Leave a Reply