Aktuellt (2020-06-01) » IMG_5311

Kupvågen är uppkopplad mot internet och förändringarna kan följas i olika diagram.


Leave a Reply