Aktuellt (2020-04-07) » IMG_5311

Kupvågen är uppkopplad mot internet och förändringarna kan följas i olika diagram.


Leave a Reply