Aktuellt (2020-01-15) » IMG_5311

Kupvågen är uppkopplad mot internet och förändringarna kan följas i olika diagram.


Leave a Reply