Protokoll och rapporter (2020-05-07)

Senaste protokoll eller rapport: (klicka på den blå texten så hämtas textfilen förhoppningsvis)
Styrelseprotokoll maj
Styrelseprot. mars
Styrelseprot. jan
Årsmötesprotokoll 2019
Styrelseprot.okt.
Styrelseprotokoll 18 sept-19
Minnesanteckningar 28 augusti
Styrelseprot. 31 juli
Styrelseprot. juli
Styrelseprot.maj
Styrelseprot. april
Styrelseprot. mars
Bilaga till marsprotokollet arbetsmaterial: Mål med Biföreningen
Brev t Lars Övling
Styrelseprot. jan
Årsmötesprotokoll 2018
Årsmöteshandl. saml.v2 2018-2019
Styrelseprot. okt
Styrelseprot juli
Styrelseprot. maj
Styrelseprot. april
Styrelseprot. mars
Styrelseprot. januari
Årsmötesprot 2017
Brev till SBR ang motion
Styrelseprot_nov
Styrelseprot_okt
Styrelseprot juni
Styrelseprot 6 maj
Styrelseprot. 26 april
Styrelseprot 19 april
Styrelseprot mars
Styrelseprot_jan
protokoll_arsmote
styrelseprot_okt
styrelseprot_sept
Styrelseprot_aug
Styrelseprot_juni
Styrelseprot. 29 maj
Styrelseprot_maj
Styrelseprot_mars
Minnesant medlm mars
 Styrelseprot_februari
Info-affisch-v1.png
Styrelseprot-jan
Protokoll från årsmöte 2015
Styrelseprot_nov
Styreleseprot_sept
Styrelseprotokoll_juli
Styrelseprot_juni
Styrelseprot_maj
Styrelseprot_april
Styrelseprot_mars
Styrelseprot_febr
Styrelseprot_jan
Styrelseprotokoll_nov
Svar fr SBR
Brev t SBR ( rörande föreningens syn på frågan om medlemstidning)
Prot. konst.styrelsem.
Årsmötesprotokoll_2014
Styrelseprot_sept
Minnesant_medlm_14-07-23
Minnesant_medl_Kulbacken
Styrelseprot_april
Styrelseprotokoll_mars
Styrelseprotokoll december 2013
Årsmötesprotokoll_2013_justerat
Minnesant_medlemsmöte i_mars
Styrelseprot_mars
Styrelseprotokoll februari 2013
Årsmötesprotokoll_2012
Styrelseprotokoll november 2011
Årsmötesprotokoll_2011
Styrelseprotokoll_jan
Styrelseprot 2010-12-07
Årsmöte 2010 protokoll
Styrelseprotokoll 2010-07-21
Styrelseprotokoll 2010-01-20

Verksamhetsberättelse 2009

Leave a Reply