Ommöblering i bigården (2017-01-31)

Medan det ännu råder en viss vintervila hos bina i föreningsbigården har vi passat på att förbättra placeringen av kuporna. Nu finns det bättre med plats mellan samhällena vilket kommer att underlätta skötseln.

En del justeringar återstår att göra. Alla samhällen, utom det som dog redan i höstas, ser starka och välmående ut.

IMG_6928 (klicka på länken om inte filmen går igång!)

Leave a Reply