Rom byggdes inte på en dag…(2016-06-05)


…ej heller det som skall bli föreningens slungrum.

Bygget går sakta framåt, och det blir säkert fint när det blir färdigt. När det nu blir. Idag blev i alla fall golvet färdigt så när som på golvlisterna. Nu återstår innertaket innan vi har ett helt tätt rum. Kerstin och vår vän från Syrien målade och spikade upp en del läkt medan bina flög som tättingar från alla kuporna.

Nästa arbetsdag blir den 12 juni kl.9-12.

IMG_5342

IMG_5343

Leave a Reply