Säsongen är inledd!

Vädergudarna kunde ha varit något mer tillmötesgående när föreningen inledde årets verksamhet i bigården på Kulbacken. Regnet som hängde i luften och den behärskat svala temperaturen innebar att vi inte kunde göra några ingrepp i bisamhällena men uppslutningen av gamla och nya medlemmar var god och borgar för en rad stimulerande onsdagsmöten. Onsdagen den 1 maj har vi ingen studiecirkelträff eller reguljär träff men om vädret tillåter så skall de som kan göra en genomgång av samhällena för att bedöma tillgången på foder mm.

Onsdagen den 8 maj blir det däremot både en träff för nybörjarcirkelns deltagare och en medlemsträff med genomgång av samhällen och planering av arbetet framöver. Alla är givetvis både välkomna och behövda för att vi skall klara samhällena över de här svåra vårdagarna.

Vid upptaktsmötet diskuterades frågan om ett gemensamt inköp av material och vi bestämde följande:

– att alla som är intresserade av att vara med på en gemensam beställning listar sina behov

– att Björn skall göra ett dokument som kan tjäna som beställningsblankett som skall finnas tillgängligt på hemsidan

– att beställningen skall gå iväg den 15 maj med en möjlighet till avstämning den 8 maj. Då kan man fråga varandra när det gäller erfarenheter av kupor, ramar, skyddskläder mm.

– att vi utnyttjar Biredskapsfabriken i Töreboda som utlovat 10% rabatt samt individuell packning av det beställda materialet.

– att eventuellt kräva förskottsbetalning, men troligen kommer det inte att behövas om Biredskapsfabriken skickar separata fakturor.

– att vi i likhet med förra året delar på fraktkostnaderna.

Leave a Reply