Västerviks biodlarförening Biodling, drottningodling, honung, Västervik

14 januari 2014

Studiecirklar (2014-01-14)

Filed under: Studiecirkel — admin @ 15:52

Västerviks biodlarförening kommer att i vinter starta två studiecirklar i samverkan  med Studieförbundet Vuxenskolan.

Nybörjarcirkel för de som är nyfikna på bin och biodling.Cirkeln inleds den 12 februari 2014 kl 18 med ett par träffar med mer grundläggande teoretiska presentationer av olika aspekter på biodling, dvs bisamhällets uppbyggnad, binas ”bostäder” och bi-årets olika faser. Cirkeln övergår därefter i praktiska övningar i föreningens bigård på Kulbacken. Ambitionen är att deltagarna skall få tillräckliga kunskaper för att själva kunna sköta ett bisamhälle.

En påbyggnadskurs för de biodlare som har hållit på några år. Den cirkeln startar den 21 januari kl. 18.30. Mer information återfinns under rubriken Aktuellt.

Lokal för båda cirklarna är Studieförbundet Vuxenskolan, Kolonivägen 5, Västervik.

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress