Visningskupan mot förverkligande! (2018-08-18)

Det som kommer först vid alla byggen är det som till slut inte kommer att synas, men som är ack så viktigt för slutresultatet!

När det gäller visningskupan i föreningsbigården så började det med att borra hål i ett antal stenar där vi sedan kunnat förankra ett antal hörnstolpar, som nu även bundits samman med reglar. Allt detta kommer ingen att tänka på när visningskupan är klar!

Fortsättningen med att sätta upp plank, montera kupan och måla kommer däremot att bli något som fångar öga och intresse!

Leave a Reply