Warré-kupan kapitel fem (2014-08-25)

I Manfreds trädgård slapp bina i  Warré-kupa attackerna från rövande bin från andra samhällen. Detta i förening med Manfreds engagerade omvårdnad har gjort att samhället nu satt fart och börjat växa.

Inblick genom observationsfönstret

"Hemma hos" Warré-kupans bin

Utbyggd ram med foder

För att trygga en god invintring och en ny vår  får Warré-kupan stå kvar hemma hos Manfred till dess att nästa säsong tagit fart.

Leave a Reply