Warré-kupan kapitel fyra… (2014-07-02) » IMG_20140702_182736

Räddningsförslagen blev två – förstärk med flera bin och placera kupan utom räckhåll för de andra bina i bigården. Bina skall få bo hemma hos Manfred ett par veckor.


Leave a Reply