Warre’-kupan på plats!(2014-06-14)

Visst kan det vara bra att kunna köra i gamla uppkörda hjulspår – men ibland kan det vara lite mer spännande att pröva något nytt! Tack vare Manfreds entusiasm, kontakter, snickrande och kunskap har vi nu fått föreningens Warre’ kupa på plats i bigården. Och med hjälp av Leifs kunnande så har vi även befolkat kupan.

Spännande fortsättning följer.

Bildbeviset hittar du i Bildarkivet ovan.

Leave a Reply