Amerikansk yngelröta (2017-06-03)

Det har nu konstaterats ett utbrott av amerikansk yngelröta i centrala Västervik. Bitillsyningsman har påbörjat inspektion av samhällen som är placerade inom en radie på 3 kilometer från konstaterad smitta. (Odelmarksgatan.)

Kontakta bitillsyningsman om du har samhällen inom riskområdet eller om du själv upptäcker tecken som kan tyda på smitta.

Leave a Reply