Anmäl var du har dina bisamhällen placerade. (2018-02-27)

Till Länstyrelsen i Östergötland skall du som har bin göra din anmälan. Det är viktigt att uppgifter över var det finns bisamhällen rapporteras eftersom det kan underlätta arbetet för bitillsyningsmän vid behandling eller begränsning av sjukdomar. Observera att detta är obligatoriskt. Här finns en länk du kan använda dig av: http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/lantbruk-och-landsbygd/Pages/default.aspx

Leave a Reply