Västerviks biodlarförening Biodling, drottningodling, honung, Västervik

03 maj 2017

Besöket av Preben Kristiansen (2017-05-03)

Filed under: Allmänt om biodling — admin @ 11:28

Den 19 april besökte Preben Kristiansen föreningen och höll ett mycket uppskattat föredrag kring i första hand varroakvalstrets inverkan på bisamhällen samt olika metoder som bör tillämpas vid bekämpning. I sitt föredrag tog Preben på ett mycket pedagogiskt och väldokumenterat sätt varför vissa bekämpningsmedel bör undvikas.

För de drygt 20-talet medlemmar som hade samlats på Marsbäcken blev det en mycket givande kväll, vilket bör göra att vi står bättre rustade inför kommande diskussioner angående vilka metoder för i första hand varroabekämpning vi bör välja.

Mycket bra information finns på Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se Bekämpning av varroa med tillåtna metoder inom ekologisk biodling

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress