Finns det björnar?

Björnens härjningar?

De flesta i föreningen känner nog till att det finns Björn på Lindö, men han brukar för det mesta vara tvåbent och försöker att vara binas vän. Här är det uppenbarligen någon annan som har varit framme.

Tre samhällen med bin, vinterfoder och vax har marodören kalasat på. Eftersom tillgången på björnar är rätt begränsad är nu grävlingen starkt misstänkt.

Säkrare så?

Nu är kuporna säkrade med spännband runt bänkarna för att förhindra nya excesser. Det högra samhället på bilden var omkullvräkt men där fanns det levande bin och foder på ramarna så där gick det att – i ficklampans sken – packa in allt i lådan igen. Förhoppningsvis kom drottningen med!

Ny attack.

Spännbanden gjorde att det inte längre gick att välta kupan, men motgångar befrämjar uppenbarligen kreativiteten.

Nu åt sig förövaren i stället sig in till godsakerna i kupan genom kupvägg och botten. Han ertappades medan han höll på i skydd av nattens mörker men ficklampans sken verkade inte genera speciellt mycket.

När nästa dag grydde hade äntligen maktbalansen ändrats.

Fångad!

Honungskakan i fällan blev sista måltiden. (Märkligt att han åt upp den trots att fällan slagit igen.)

Epilog?

Det kanske är dags att börja odla grävlingsresistenta bin dvs riktigt ilskna som förmår skrämma även en fet grävlingsgalt på flykt? Plåtskodda kupor kanske är enklare…

Var han ensam med att vara så dödligt förtjust i sötsaker? Bäst att gillra fällan på nytt! Hur det gick för bina? Dom har flyttat in i en ny kupa och om drottningen kom med visar sig i vår!

Leave a Reply