God fortsättning på det nya året. (2017-01-04)

Den 25 januari kommer styrelsen att hålla sitt första möte efter årsmötet. Det får väl ses som en försiktig start på det nya biåret även om bina ännu så länge håller sig inne i sina kupor medan nordosten just nu påminner oss alla om att det faktiskt är vinter.

Om du har frågor som du vill att styrelsen skall göra någonting åt så är det allra enklaste att kontakta någon i styrelsen innan mötet.

Den andre mars är det meningen att året nybörjarcirkel i biodling skall börja. Undersök gärna bland vänner och bekanta om det är någon som vill lära sig mer om bin eller rent av är nyfiken på att bli biodlare. Ge alla kontaktuppgifter till de som är intresserade till Björn. Att vi inte tar ut någon kursavgift kan ju vara bra att nämna.

Leave a Reply