Nya samhällen smittade av amerikansk yngelröta (2013-08-27)

Genom bitillsyningsman Anders Svensson har det nu konstaterats att fler samhällen inom vår förening är smittade av amerikansk yngelröta. Den här gången gällde det samhällen i Ytterhult. Undersökning av alla kända samhällen inom tre kilometers radie har påbörjats.

Var vaksam när du går igenom dina samhällen! Tänk på smittorisken så att vi kan begränsa smittan!

Vid mötet i föreningsbigården onsdagen den 28 augusti kommer vi på nytt att diskutera det uppkomna läget.

Alla medlemmar uppmanas att komma. Ökad kunskap är lätt att bära och kan hjälpa till att hindra smittspridningen.

Leave a Reply