Västerviks biodlarförening Biodling, drottningodling, honung, Västervik

29 maj 2014

Nytt utbrott av amerikansk yngelröta (2014-05-29)

Filed under: Allmänt om biodling — admin @ 21:38

I en bigård vid sjön Maren vid Gertrudsvik, Västervik, har idag kostaterats att två samhällen varit smittade av amerikansk yngelröta. Samhällena har besiktigats av bitillsyningsman Anders Svenssson och därefter utplånats.

Alla samhällen inom en radie på tre km måste nu enligt lag besiktigas av bitillsyningsman. De som har samhällen inom smittoområdet skall kontakta Anders Svensson ( 070-621 28 75) så att han kan besiktiga samhällena. Besiktningen är kostnadsfri.

Se liten film:
https://www.youtube.com/watch?v=n0IUSAV1ZI8
Jordbruksverkets info:
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Jordbruksinformation/jo05_16.pdf

Inga kommentarer »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Powered by WordPress