Bildarkiv (2020-01-26) » Gränsö i maj

Inspektion och stödfodring i maj. Riskfritt men opedagogiskt att stå framför flustret, men bina sitter inne och värmer varandra.


Leave a Reply