Onsdagsträff i föreningsbigården (2017-07-26)

Vid träffen gick vi igenom de olika moment som en bör tänka på vid tillsättning av en parad drottning. Många frågor som förhoppningsvis fick begripliga svar.

De drottningar som tillsattes förra veckan har accepterats i de aktuella samhällena och är i gång med äggläggning. Framgångsrikt med andra ord.

Vid nästa träff kommer Niclas att dela ut små glasburkar som vi till veckan därpå skall ha fyllt med egen honung så vi kan göra jämförelser med avseende på smak och färg. (Ingen honung med tillsatser!)

Varierande klädsel!

Frågor och svar som leder till nya frågor.

Leave a Reply