Oxalsyrebehandling (2016-12-01)

Nu har Kalle Henriksson varit ute vid föreningsbigården på Marsbäcken och behandlat samtliga samhällen med oxalsyra.

I samband med den behandlingen kunde han tyvärr konstatera att ett samhälle, nr 8, hade dött. Tråkigt. Och genast infinner sig förstås frågan om varför. Det kan knappast bero på svält så här tidigt på vintersäsongen, utan mer troligt är nog att det har haft ett alltför kraftigt angrepp av varroa, som inte behandlats i tid. Av detta bör vi nog lära att göra noggrannare nedfallskontroller under säsongen.

Leave a Reply