Skattning i föreningsbigården (2016-08-03)

I slutet av juli skattades samhällena på Marsbäcken. Arbetet gick mycket smidigt tack vare att många medlemmar hade ställt upp och att bina var snälla trots den senaste tiden dåliga drag.

En lärdom till kommande år är att vi måste se till att föreningens material är i bättre skick än i år. Flera lådor och bitömmare slöt inte tätt vilket bina raskt hade utnyttjat för att röva honung.

Av bilderna som Hosham tog framgår att de flesta var ”reglementsenligt” munderade i skyddsdräkter men den här gången så klarade sig även de andra i stort sett utan stick!

20160727_192004

20160727_191541

Leave a Reply