Vi behöver strategier mot massdöd av bin

2010-02-16

Honungsbin är viktiga producenter av honung men ännu viktigare som pollinatörer av odlade grödor och vilda växter. Jordbruksverket har utrett binas ekonomiska och ekologiska värde i Sverige och i utredningen  diskuteras de olika hoten mot honungsbina. Beredskapen mot sjukdomar och skadegörare är i dagsläget inte tillfredsställande, och det finns behov av att stödja bina med ökad tillgång till pollen och nektar.

Läs utredningen Massdöd av bin – Samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder kan laddas ner som pdf-dokument.

Tags: , ,

Leave a Reply