Posts Tagged ‘biodlare’

Vi behöver strategier mot massdöd av bin

tisdag, februari 16th, 2010
2010-02-16

Honungsbin är viktiga producenter av honung men ännu viktigare som pollinatörer av odlade grödor och vilda växter. Jordbruksverket har utrett binas ekonomiska och ekologiska värde i Sverige och i utredningen  diskuteras de olika hoten mot honungsbina. Beredskapen mot sjukdomar och skadegörare är i dagsläget inte tillfredsställande, och det finns behov av att stödja bina med ökad tillgång till pollen och nektar.

Läs utredningen Massdöd av bin – Samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder kan laddas ner som pdf-dokument.

Snickerikursen mot nya höjder

måndag, februari 8th, 2010

Vid kvällens träff  den 8 februari lämnade vår snickericirkel definitivt det individuella hantverksstadiet bakom oss. Nu har vi fått upp ångan och har övergått från det enskilda hantverkandet till något som mer liknar serietillverkning av ”trillingsbottnar”, foderlåder och bi-kassetter.

Alla fingrarna är fortfarande i behåll. Ja, det är faktiskt så att det till och med har blivit fler flitiga fingrar! I kväll hade vi mycket god och professionell hjälp av Ingemar Wihlstrand, som är lärare på den trätekniska utbildningen i vars lokaler vi får vara.

Bilder från kvällens serietillverkning kommer inom kort!

Hörde ni inslaget i Dagens Eko idag (2010-01-29)?

fredag, januari 29th, 2010

Det handlade om bin, biodlare och lantbrukare och hur tätt våra verksamheter är sammanlänkade. Följ länken här så kan du lyssna på inslaget eller läsa om det. Dagens Eko: Sveriges Radio