Posts Tagged ‘lantbrukare’

Vi behöver strategier mot massdöd av bin

tisdag, februari 16th, 2010
2010-02-16

Honungsbin är viktiga producenter av honung men ännu viktigare som pollinatörer av odlade grödor och vilda växter. Jordbruksverket har utrett binas ekonomiska och ekologiska värde i Sverige och i utredningen  diskuteras de olika hoten mot honungsbina. Beredskapen mot sjukdomar och skadegörare är i dagsläget inte tillfredsställande, och det finns behov av att stödja bina med ökad tillgång till pollen och nektar.

Läs utredningen Massdöd av bin – Samhällsekonomiska konsekvenser och möjliga åtgärder kan laddas ner som pdf-dokument.

Hörde ni inslaget i Dagens Eko idag (2010-01-29)?

fredag, januari 29th, 2010

Det handlade om bin, biodlare och lantbrukare och hur tätt våra verksamheter är sammanlänkade. Följ länken här så kan du lyssna på inslaget eller läsa om det. Dagens Eko: Sveriges Radio