Besök i bigården

I förra veckan hade Jörgen Helmersson besök i sin bigård. Det var barn och pedagoger från förskolan Solkullen som var där. Barnen fick titta i bikuporna och de förundrades över hur mycket bin det bor i en kupa. Jörgen berättade för barnen hur ett samhälle fungerar med drottning och arbetsbin. Barnen fick också smaka på honungen vilket var ett mycket uppskattat inslag i besöket.

Det här är ett mycket bra sätt att sprida kunskap och väcka intresse för framtida biodlare.