Archive for the ‘Studiecirkel’ Category

God fortsättning på det nya året. (2017-01-04)

onsdag, januari 4th, 2017

Den 25 januari kommer styrelsen att hålla sitt första möte efter årsmötet. Det får väl ses som en försiktig start på det nya biåret även om bina ännu så länge håller sig inne i sina kupor medan nordosten just nu påminner oss alla om att det faktiskt är vinter.

Om du har frågor som du vill att styrelsen skall göra någonting åt så är det allra enklaste att kontakta någon i styrelsen innan mötet.

Den andre mars är det meningen att året nybörjarcirkel i biodling skall börja. Undersök gärna bland vänner och bekanta om det är någon som vill lära sig mer om bin eller rent av är nyfiken på att bli biodlare. Ge alla kontaktuppgifter till de som är intresserade till Björn. Att vi inte tar ut någon kursavgift kan ju vara bra att nämna.

Nybörjarcirkel (2016-03-01)

tisdag, mars 1st, 2016

Onsdagen den 2 mars kl 18 startar årets nybörjarcirkel i biodling.

Alla intresserade – och det ser ut att vara många!-  möts i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kolonivägen 5 i Västervik. De som har svårt att hitta kan ringa Björn på 070 584 91 57.

Påbyggnadskursen har startat (2014-01-23)

torsdag, januari 23rd, 2014

Drygt tio biodlare från olika föreningar i distriktet Kalmar norra var med när påbyggnadskursen i biodling hade sin första träff i tisdags. Leif Svensson leder studiecirkeln där deltagarna har stor spridning både när det gäller honungsskörden per samhälle och antalet samhällen.

Studiecirklar (2014-01-14)

tisdag, januari 14th, 2014

Västerviks biodlarförening kommer att i vinter starta två studiecirklar i samverkan  med Studieförbundet Vuxenskolan.

Nybörjarcirkel för de som är nyfikna på bin och biodling.Cirkeln inleds den 12 februari 2014 kl 18 med ett par träffar med mer grundläggande teoretiska presentationer av olika aspekter på biodling, dvs bisamhällets uppbyggnad, binas ”bostäder” och bi-årets olika faser. Cirkeln övergår därefter i praktiska övningar i föreningens bigård på Kulbacken. Ambitionen är att deltagarna skall få tillräckliga kunskaper för att själva kunna sköta ett bisamhälle.

En påbyggnadskurs för de biodlare som har hållit på några år. Den cirkeln startar den 21 januari kl. 18.30. Mer information återfinns under rubriken Aktuellt.

Lokal för båda cirklarna är Studieförbundet Vuxenskolan, Kolonivägen 5, Västervik.

Studiecirkel i biodling

måndag, februari 25th, 2013

För nybörjare och andra som vill friska upp sina kunskaper i biodlandets fascinerande värld startar föreningen en studiecirkel. (Läs mer under rubriken Aktuellt i den här spalten.)(publicerat 2013-02-25)